Ralitsa Karieva

 

Живот след живот

by Kate Atkinson

 

What if you had the chance to live your life again and again, until you finally got it right?

During a snowstorm in England in 1910, a baby is born and dies before she can take her first breath.

During a snowstorm in England in 1910, the same baby is born and lives to tell the tale.

What if there were second chances? And third chances? In fact an infinite number of chances to live your life? Would you eventually be able to save the world from its own inevitable destiny? And would you even want to?

Life After Life follows Ursula Todd as she lives through the turbulent events of the last century again and again. With wit and compassion, Kate Atkinson finds warmth even in life’s bleakest moments, and shows an extraordinary ability to evoke the past. Here she is at her most profound and inventive, in a novel that celebrates the best and worst of ourselves.

Какво би станало, ако имахте възможност да живеете живота си отново и отново, докато най-сетне стане така, както го искате?

През 1910 година по време на снежна буря в Англия едно бебе се ражда и умира, преди да е поело първия си дъх.

През 1910 година по време на снежна буря в Англия същото бебесе ражда и живее, за да разкаже своята история.

Ами ако наистина има втори шанс? Трети? Всъщност безброй шансове да изживеете живота си? Ако ви се удаде възможност да промените хода на историята, бихте ли го направили наистина?

„Живот след живот“ следва Урсула Тод през бурните събития на миналия век отново и отново. С остроумие и състрадание Кейт Аткинсън намира топлина дори в най-тежките мигове на живота и показва изключително умение да извиква миналото. Тук виждаме нейната истинска дълбочинаи изобретателност – в този роман, посветен на най-доброто и най-лошото в нас.

<< Back to Portfolio View Next Book >>

View large coverРалица Кариева - Живот след живот (Кейт Аткинсън)
 

Why not collaborate on a similar translation project? Get in touch...

С радост ще се заема и с вашия преводачески проект.