Ralitsa Karieva

 

История на любовта

by Nicole Krauss

 

A long-lost book reappears, mysteriously connecting an old man searching for his son and a girl seeking a cure for her widowed mother's loneliness.

Leo Gursky is just about surviving, tapping his radiator each evening to let his upstairs neighbor know he's still alive. But life wasn't always like this: sixty years ago, in the Polish village where he was born, Leo fell in love and wrote a book. And though Leo doesn't know it, that book survived, inspiring fabulous circumstances, even love. Fourteen-year-old Alma was named after a character in that very book. And although she has her hands full—keeping track of her brother, Bird (who thinks he might be the Messiah), and taking copious notes on How to Survive in the Wild—she undertakes an adventure to find her namesake and save her family. With consummate, spellbinding skill, Nicole Krauss gradually draws together their stories.

Хипнотичната сила на тази мистична книга, в която има и вяра в думите, и безусловно приемане на силата на любовта до голяма степен се крие в познатото "Ръкописите не горят". Пребродили няколко континента, закрепените на белия лист слова за любовта отказват да изчезнат безследно във времето и пространството и попаднат ли във верните ръце, раждат смях, сълзи, ласки и тъги.

В началото на своя "истински" живот, петнайсетгодишната Алма размишлява за изчезващите видове и се подготвя за оцеляване в пустошта. Лео Гурски, авторът на книгата "История на любовта", от която родителите на Алма на времето са избрали името й, очаква смъртта с тревога: дали изобщо някой ще забележи, че си е отишъл от този свят?

Самотата сред другите, страхът, че човекът все пак е смъртен и любимите хора не могат да бъдат заместени и забравени, болката от невъзможността да приемеш своята и чуждата ранимост...по тези ноти композира Краус своя химн на любовта във всепоглъщащия роман, който се чете на един дъх.

<< Back to Portfolio View Next Book >>

View large coverРалица Кариева - История на любовта (Никол Краус)
 

Why not collaborate on a similar translation project? Get in touch...

С радост ще се заема и с вашия преводачески проект.